Zavolejte nám +420 554 689 111

Aurip.cz

Naši specialisté právního oddělení se zaměřují na správu, vyhledávání a aktivní realizaci kompenzací náhrad vzniklých důsledkem zásahu do autorských práv našich klientů (zastupovaných fotobank).

Jsme jedna z největších autorit poskytující službu aktivní správy kauz týkající se neautorizovaného užití fotografií ve střední Evropě. Disponujeme pobočkami přímo v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.

Za zmínku stojí, že primárně spravujeme kauzy neautorizovaného užití fotografií se subjekty zabývající se činností komerčního charakteru.

Celkově naše služba spočívá v aktivní komunikaci se subjekty, kteří se dopustili zásahu do autorských práv daného klienta, tím ze užili na veřejných webových prezentacích fotografie, ke kterým není možno doložit z jejich strany licenční oprávnění platné v místě a čase. Ve většině případů se jedná o dohledané neautorizovaně užité snímky na webových stránkách, ale rovněž realizujeme správu kauz, týkající se takovéhoto užití v tištěné podobě.

Při zpracování jednotlivých případů je využíván speciální software, který je schopen prohledávat internetový prostor a na základě technických parametrů fotografie dohledat. Program fotografie dohledává na základě shod ve snímku, jedná se o pixelové shody a také digimarc umístěný ve snímku, je schopen dohledat i pouze fragment fotografie. Vyhledávací software prochází celý internetový prostor, to znamená veškeré stránky a domény ve veřejném prostoru. Po zjištění shody s databází klienta následuje dohledání majitele/ provozovatele stránek/domény a spárování dohledaného subjektu s licenčním oprávněním platným v místě a časem, které naši klienti mají v evidenci. Pokud se tak nestane, to znamená pokud ke spárování nedojde, je obratem zahájeno řízení v této záležitosti. Oslovený subjekt je vyzván k doložení platného licenčního oprávnění pro užití dané fotografie. V případě, že užití fotografie není možné ze strany osloveného subjektu zdokladovat, je kromě okamžité stažení fotografie požadována finanční náhrada dle §40 odst. 4 autorského zákona č.121/2000 Sb.místo skutečně ušlého zisku se může autor domáhat náhrady šleho zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.“ Právnické osoby, proti kterým vedeme řízení, které je oprávněné, jsou rovněž dále evidovány ve veřejně přístupných databázích firem s uvedením negativních záznamů. Zvláště pak po ukončení řízení v těch případech, kdy nedojde k plnému zahlazení nároků z porušených autorských práv. Takovéto subjekty pak můžou mít potíže se získáváním úvěrů, leasingů a dalších kreditních transakcích.

Prevence:
Naše doporučení všem subjektům, v případě zadávání tvorby nebo výstavy webových prezentací, vždy spoléhat na prověřené externí partnery. Je tak minimalizováno riziko umístění neprověřeného nebo závadného obsahu na tyto prezentace. Velmi často se stává, že dodavatelé zajišťující zpracování webové prezentace umístí fotografie na webové stránky v rozporu s autorským zákonem. S tímto souvisí naše upozornění, právní odpovědnost je dle autorského zákona č.121/2000 Sb. výhradně na majiteli/provozovateli domény.

Novinky

Isifa trestá firmy za zneužití svých fotek

Fotobanka Isifa má k dispozici software, který pro ni prohledává internet. Tři neoprávněně...

Miloš Němec

Povídání o tom, jak jsem u jednoho článku na blogu milosnemec.cz bez rozmyslu použil ilustrační...

Další copyrightová bitva: YouTube je prý zodpovědný za nelegální obsah

Hamburský soud rozhodl, že společnost YouTube nedělá dost pro to, aby uživatelé nemohli na její...


Kontaktní informace:
LogiCall Česká republika, s.r.o.
Čsl. armády 808/43b
CZ-794 01 Krnov
Tel.: +420 554 689 111
Fax: +420 554 610 608
GSM: +420 777 44 78 33

Mail: aurip@aurip.cz,logicall@logicall.cz
WWW: www.logicall.cz

Kontaktujte nás